Odprawy w Polsce | Odprawy w Niemczech | Transport | Magazynowanie | Ubezpieczenia | (De)Konsolidacja

 
 
SŁUŻYMY pomocą w:

  • doradztwie przy wyborze sposobu i warunków dostawy

  • sprawdzeniu dokumentów handlowych

  • przygotowaniu oferty cenowej usługi

  • organizacji transportu morskiego (transport morski)

  • organizacji przeładunku, składowania, transportu krajowego (Magazynowanie) (transport lądowy)

  • reprezentacji przed Urzędem Celnym w Gdyni - jesteśmy licencjonowaną agencją celną (agencja celna)