Odprawy w Polsce | Odprawy w Niemczech | Transport | Magazynowanie | Ubezpieczenia | (De)Konsolidacja

 
 

W związku z ograniczoną odpowiedzialnością przewoźników oferujemy naszym klientom możliwość pełnego ubezpieczenia towaru (CARGO). Ubezpieczenie oparte jest o światowy standard: angielskie Instytutowe Klauzule Ładunkowych  ( Institute Cargo Clauses) typu ALL RISKS.